mroczek8

Ogłoszenia Samorządu Studentów WPiA UJ

Recommended Posts

mroczek8   

PODPISY POD WNIOSKIEM O PRZEDTERMIN DLA WARUNKOWICZÓW Z PRZEDMIOTU PRAWO CYWILNE

Uprzejmie przypominamy, iż zbieramy podpisy pod wnioskiem do

Kierownika Katedry Prawa Cywilnego UJ o utworzenie dodatkowego terminu

egzaminacyjnego tylko dla warunkowiczów i powtarzających przedmiot

Prawo Cywilne.

Najrozsądniejszym terminem wydaje się być marzec 2012 i o taki

będziemy wnioskować.

Podpisy można składać na dyżurach członków Samorządu w pokoju

301 na ul. Brackiej 12.

Plan dyżurów

Podpis pod wnioskiem nie pociąga za sobą obowiązku podchodzenia do

egzaminu w tym terminie. Prosimy jednak o rozsądne podejście do

sprawy – chcemy uniknąć sytuacji, w której pod wnioskiem podpisze

się kilkaset osób, a do egzaminu podejdzie kilkadziesiąt.

Uprzedzamy także, iż plotki o rzekomej, zaplanowanej przez Katedrę,

trudności tego egzaminu, nie są prawdziwe.

Zapraszamy na dyżury!

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

"Egzamin z prawa cywilnego dla osób, które uzyskały wpis warunkowy z tego przedmiotu odbędzie się w drugiej połowie marca 2012 r.” - prof. dr hab. Bogusław Gawlik, Kierownik Katedry Prawa Cywilnego.

Istotne informacje dla zainteresowanych:

1. Marcowy egzamin będzie miał pełne konsekwencje, podobnie jak egzaminy w sesji.

2. Zapisy na egzamin będą odbywały się przez system USOSweb. ALE UWAGA! Limit miejsc na egzaminie jest zdeterminowany liczbą podpisów poparcia pod wnioskiem. Podpisy zbierane będą do końca stycznia na dyżurach członków Samorządu (Bracka 12, s. 301). Harmonogram dyżurów: http://issuu.com/wrss_wpia_uj/docs/dy_ury12. Podpis pod wnioskiem wyrażający poparcie NIE JEST zapisem na egzamin! Służy jedynie oszacowaniu zainteresowania w celu przygotowania odpowiedniej sali na egzamin. Osoby, które już pod koniec 2011 r. złożyły swój podpis nie muszą tego czynić po raz kolejny.

3. Egzamin odbywa się na nowych zasadach, tj. test wielokrotnego wyboru i 2 kazusy.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach
mroczek8   

GODZINY DZIEKAŃSKIE 30 KWIETNIA 2012

Uprzejmie informuję, iż na wniosek Samorządu Studentów WPiA UJ, Dziekan WPiA - prof. dr hab. Krystyna Chojnicka ogłosiła w poniedziałek 30 kwietnia tzw. godziny dziekańskie.

Zajęcia tego dnia zostaną zawieszone bezwarunkowo tzn. bez obowiązku odrabiania ich w innym terminie.

Mateusz Mroczek

Przewodniczący WRSS WPiA UJ

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach
mroczek8   

KOMUNIKAT WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że w dniu 7.05.2012 r. o godz. 15.00 w sali nr 30 w budynku Collegium Novum odbędzie się spotkanie Społeczności Wydziału z kandydatami na Dziekana.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach
mroczek8   

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY PRZEDSTAWICIELI STUDENCKICH W RADZIE WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

Informujemy, iż do dnia 14 listopada br. będzie można zgłaszać swoje kandydatury do naboru uzupełniającego na 2 nieobsadzone miejsca przedstawicieli studenckich w Radzie Wydziału Prawa i Administracji UJ.

Szczegóły pod poniższym linkiem.

Formularz zgłoszeniowy można pobierać stąd.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach
Ireth   

ODBIÓR DECYZJI STYPENDIALNYCH

Od jutra w s. 310 na Olszy można odbierać decyzje dot. stypendium socjalnego. Przypominamy, że odbiór decyzji jest warunkiem uzyskiwania świadczeń z pomocy materialnej. Osoby, które nie odbiorą decyzji do piątku, dostaną przelew na konto dopiero w grudniu, więc... warto się pospieszyć! :smile:

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

PRAWO CYWILNE - ZMIANY

Z inicjatywy Samorządu odbyło się pierwsze ze spotkań dotyczących zmian w nauczaniu prawa cywilnego. Wzięli w nim udział przedstawiciele Władz Dziekańskich, Katedry oraz Samorządu. Pierwsza tura rozmów dotyczyła takich zmian, które mogą zostać wprowadzone jeszcze w tym roku akademickim.

Przedstawiamy ustalenia, które udało się powziąć na spotkaniu. Wszystkie niosą ze sobą korzyść dla studentów, ale wydaje się, że tegorocznych egzaminowanych najbardziej ucieszy treść punktu 4.

Ustalenia w formacie pdf: http://issuu.com/wrss_wpia_uj/docs/ustalenia

12874_479663672078593_484469915_n.jpg

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

PRAWO CYWILNE - NEGATYWNA OPINIA SAMORZĄDU WS. WPROWADZONYCH ZMIAN

W związku z opublikowanym na stronach Katedry Prawa Cywilnego UJ zbiorem zasad regulujących przeprowadzanie egzaminu z przedmiotu prawo cywilne, a w szczególności z zapisem wyłączającym możliwość odwoływania się od ocen z części kazusowej, Samorząd Studentów WPiA UJ wystosował negatywną opinię w tej sprawie.

Zapraszamy do zapoznawania się z jej treścią:

http://issuu.com/wrss_wpia_uj/docs/opinia_ws_regul_cywilnego__1_/1

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

PO INTERWENCJI SAMORZĄDU WRACAJĄ ODWOŁANIA OD CZĘŚCI KAZUSOWEJ

Na skutek wystosowania przez Samorząd opinii ws. ogłoszonych niedawno zasad dot. odwołań od wyników egzaminu z prawa cywilnego, doszło do spotkania, w trakcie którego ustalono, że zmianie ulegnie przepis, który kategorycznie wykluczał możliwość odwołania od oceny z kazusu.

Dodano także dodatkową podstawę odwołań od wyników części testowej (błąd w teście).

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią oficjalnych ustaleń ze spotkania:

http://issuu.com/wrss_wpia_uj/docs/ustaleniaodwolania

Przypominamy także treść naszej zeszłotygodniowej opinii sprawie „zasad”

http://issuu.com/wrss_wpia_uj/docs/opinia_ws_regul_cywilnego__1_/1

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

WYBORY DO SAMORZĄDU

17 kwietnia 2013 r. (środa) odbędą się wybory do Samorządu Studentów, w tym do naszej Wydziałówki.

Kilka podstawowych informacji:

1. Na naszym Wydziale są dwa okręgi wyborcze: prawo (14 mandatów) i administracja (8 mandatów).

2. Każdy student może oddać tyle głosów, ile mandatów jest do podziału w jego okręgu.

3. Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane na dyżurach członków Wydziałowej Komisji Wyborczej, które odbędą się zgodnie z załączonym harmonogramem (http://issuu.com/wrss_wpia_uj/docs/uchwa_a_nr_2_-_tryb_i_godziny__2_/1).

Każdy kandydat musi złożyć dwa dokumenty:

- zgłoszenie (http://www.samorzad.uj.edu.pl/fx/downloads/file161.pdf),

- zgodę na kandydowanie (http://www.samorzad.uj.edu.pl/fx/downloads/file162.pdf).

Szczegółowa informacja nt. zgłoszeń kandydatów znajduje się w informacji: http://www.samorzad.uj.edu.pl/fx/downloads/file180.pdf

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach
Gość mordredor   
Gość mordredor

W dniu wczorajszym podczas spotkania z Panią Dziekan Błachut Przewodniczący Komisji Dydaktycznej, w odpowiedzi na złożone pisma, otrzymał zgodę Dziekan na organizację terminów przedsesyjnych egzaminów dla osób powtarzających przedmiot z Prawa administracyjnego, Postępowania cywilnego i Prawa konstytucyjnego oraz terminu przedsesyjnego egzaminu z Prawa prywatnego międzynarodowego. Wzmiankowane pisma zostały przekazane do kierowników stosownych katedr w celu dalszego procedowania. Ponadto w dniu dzisiejszym złożono transzę ponad 40 dalszych wniosków o poszerzenie limitów, zgodnie ze spływającymi do Komisji prośbami studentów. #Dydaktyczna

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Przypominamy, iż 14.10.2013 r. o godz. 23:59 ubiega termin dokonywania podpięć!

Terminowe i prawidłowe dokonanie podpięć jest niezmiernie ważne, ponieważ przedmioty niepodpięte będą usuwane z planu studenta, co uniemożliwi podejście do egzaminu. Podpięć dokonujemy za pomocą systemu USOS:

[uSOSweb->Dla studentów->Moje studia->podpięcia]

Podpinamy zarówno pod kod programu, jak i kod etapu!

W terminie 7 dni od zakończenia podpięć generujemy deklarację przedmiotową (musi być wygenerowana po 14.10!), podpisujemy i składamy w Dziekanacie. Na deklaracji październikowej muszą znajdować się przedmioty zdawane w sesji zimowej oraz przedmioty całoroczne. - (By na deklaracji pojawił się WF, BHP bądź lektorat należy zaznaczyć również "Przedmioty spoza rejestracji")

[uSOSweb->Dla studentów->Rejestracja->Deklaracja]

Przypominamy, iż studenci obecnego II oraz I roku zostali objęci zmianami regulaminowymi nakładającymi na nich obowiązek zdania do końca studiów wszystkich zadeklarowanych przedmiotów! Zalecamy rozważny wybór. #Dydaktyczna

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

W dniu jutrzejszym o godz. 9:45 na początku wykładu ze Wstępu do Prawoznawstwa członkowie Komisji Dydaktycznej przeprowadzą wybory starosty dla I roku prawa.

Kandydaci, po zgłoszeniu, będą mieli możliwość krótkiej prezentacji, po której rozpocznie się głosowanie na rozdanych uprzednio kartach. Prawo wyborcze, czynne i bierne, posiadają wszyscy studenci I roku prawa, którzy stawią się na wykładzie.

Pragniemy zwrócić uwagę studentów I roku na ważną rolę dla prawidłowego i sprawnego funkcjonowania roku, jaką pełni osoba sprawująca funkcję starosty. Do zakresu obowiązków należy przede wszystkim kontakt na linii studenci-Dziekanat oraz Samorząd przez całe 5 lat studiów. Życzymy w związku z tym przemyślanych wyborów. #Dydaktyczna

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Z związku z dużą ilością podobnych pytań, Komisja Dydaktyczna informuje, iż w przypadku niedokonania podpięć w terminie, należy zgłosić się do Opiekuna Roku w Dziekanacie wraz z pismem adresowanym do Prodziekan ds. studiów prawniczych prof. dr hab. Janiny Błachut lub analogicznie Prodziekan ds. studiów administracyjnych prof. dr hab. Doroty Malec z prośbą o umożliwienie podpięcia przez Dziekanat. #Dydaktyczna

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach
Aimar^^   

GODZINY DZIEKAŃSKIE

Informujemy, iż na wniosek przedstawicieli Samorządu Studentów WPiA UJ, prof. dr hab. Krystyna Chojnicka, Dziekan WPiA UJ ustanowiła 31 października br. dniem wolnym od zajęć akademickich.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach
gaaaba   

Wydziałowa Komisja Stypendialna informuje, iż decyzje dotyczące stypendium socjalnego, socjalnego w zwiększonej wysokości oraz specjalnego dla osób niepełnosprawnych można odbierać od dnia dzisiejszego w godzinach 11-14 w pokoju 310 (trzecie piętro) w Collegium Wróblewskiego. Przypominamy również, że w razie braku odbioru, stypendium zacznie być wypłacane dopiero po dostarczeniu decyzji pocztą (czyli najwcześniej w grudniu).

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach
gaaaba   

Informujemy, iż od dzisiaj (13 listopada 2013 roku) można odbierać decyzje dotyczące stypendium rektora dla najlepszych studentów.

Po decyzje należy zgłaszać się do pokoju 310 w Collegium Wróblewskiego (ulica Olszewskiego 2) w godzinach od 11 do 14, w sobotę 16 listopada w godzinach od 10 do 14, a także na dyżury Wydziałowej Komisji Ekonomicznej pod pokój 310 w następujące dni: środa 13 listopada (od godziny 14 do 16), czwartek 14 listopada (od 14 do 15), piątek 15 listopada (od 16 do 18).

Równocześnie przypominamy, że decyzje należy odbierać osobiście (lub przez osobę posiadającą stosowne upoważnienie) do 22 listopada, jednakże warunkiem wypłaty stypendium do końca bieżącego miesiąca jest odbiór do 20 listopada.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach
gaaaba   

Wydziałowa Komisja Dydaktyczna informuje, iż na platformie Pegaz w zakładce kursu prawa cywilnego dla studentów studiów stancjonarnych zostały umieszczone nagrania audio dotychczasowych wykładów z prawa cywilnego (od drugiego włącznie). Opóźnienie w zamieszczeniu plików wynikło z niezależnych od nas problemów technicznych. Kolejne wykłady będziemy starać się dodawać na bieżąco.

O postępach w sprawie udostępnienia tych nagrań studentom studiów niestacjonarnych będziemy informować.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

W związku z licznymi wątpliwościami i rozbieżnościami w interpretacji konieczności składania oświadczeń o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat, po konsultacjach z Dziekanatem oraz Działem Nauczania, Komisja Dydaktyczna informuje, iż studenci, którzy składali dane oświadczenie w roku ubiegłym, a nie podjęli innego kierunku studiów, ani też nie przerwali studiów, nie mają obowiązku składania oświadczeń w ogóle.

Pozostałe osoby odsyłamy do informacji z dnia 26 listopada, znajdującej się w dziale "Aktualności" USOSWeb, gdzie wyszczególnione są poszczególne grupy studentów wraz z częścią oświadczenia, którą mają obowiązek złożyć.

Przypominamy, iż termin składania oświadczeń ubiega 31 grudnia 2013 r. ‪#‎Dydaktyczna‬

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Komisja Dydaktyczna prosi o składanie propozycji przedmiotów, z których istnieje konieczność poszerzenia limitu rejestracji na egzaminy w sesji zimowej. Informacje prosimy przekazywać za pomocą samorządowego maila lub fanpage'a na facebooku. Przy tej okazji życzymy powodzenia w zbliżającej się sesji! #Dydaktyczna

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach
gaaaba   

Wydziałowa Komisja Dydaktyczna informuje, iż na platformie Pegaz w zakładce kursu prawa cywilnego dla studentów studiów niestacjonarnych zostały umieszczone prezentacje z dotychczasowych wykładów z prawa cywilnego. Nagrania audio (od drugiego wykładu włącznie) są aktualnie zamieszczane na stronie, wszystkie pliki pojawią się w ciągu kilku dni. Kolejne prezentacje, jak i nagrania będziemy dodawać na bieżąco.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach