Zamówienia publiczne w prawie polskim i wspólnotowym


Informacje o pliku

Bez 2 pierwszych wykładów, do końca.
Opinia użytkownika