104 plików

 1. POŚ- opracowane orzeczenia- 2016/2017, 26str + pytania egz

  PYTANIA Z EGZAMINU (2016/2017)- chyba to był przedtermin, ale nie mam pewności 
   
  z unijnego był jeden kazus z 193 TFUE, jeden był z 260 ust 2 TFUE. jeden kazus był z orzeczenia 205/08
  z Krajowego: 
  z ustawy o udstępnianiu: (te są żywcem z zajęć u dr Barana)
  art 19- ktoś tam chciał info, organ powiedział że nie ma ale ma ktoś inny
  art 44 ust 2- organizacja ekologiczna
  uchwała antysmogowa, co może a co musi zawierać- art 96 POŚ
  jeden kazus z ochrony przyrody, czy mogą być opłaty przy rezerwacie przyrody art 13 ustawy
  Ostatniego nie pamietam dokładnie, bo zrezygnowałam z niego i wpisałam tam sobie zaliczenie ćwiczeń- organ wydał dla kogoś tam decyzje o ograniczeniu emisji, bo zmieniły się przepisy i było pytanie czy ten ktoś  może dostać odszkodowanie

  enjoy! :) 

  292 pobrań

  0 komentarzy

  Dodano

 2. Skrypt z ładu korporacyjnego 2016/2017

  Skrypt z wykładów i z prezentacji uzupełniony przepisami z ksh.

  74 pobrań

  1 komentarz

  Dodano

 3. Prawo o notariacie z roku 2016/17

  Repertorium KC nr 2016/2017
  Poświadczam, że Pani dr Halina Nowara-Bacz prowadziła zajęcia z Prawa o notariacie w roku akademickim 2016/17, a w paczce znajdują się materiały do nauki.
  Pobrano tytułem taksy za dokonanie czynności na rzecz braci studenckiej 0 zł na podstawie zwyczaju bezinteresownej pomocy oraz podatek od darowizny w stawce 0%, tj. w kwocie 0 zł.
  Łącznie pobrano 0 zł.
  Alstom EMU250, gdzieś na trasie Warszawa-Kraków, dnia 22 stycznia 2017r.

  372 pobrań

  0 komentarzy

  Dodano

 4. Orzeczenia POŚ 2016-2017

  Plik zawiera wszystkie orzeczenia oraz dyrektywy unijne obowiązujące na egzaminie z POŚ w roku akademickim 2016/2017. Nie trzeba czytać całych orzeczeń, wystarczą najważniejsze punkty, które są zaznaczone na czerwono.

  392 pobrań

  3 komentarze

  Dodano

 5. Formularze do rekrutacji do Sekcji Prawa Pracy Studenckiej Poradni Prawnej UJ

  Studencka Poradnia Prawna UJ ogłasza nabór studentów do Sekcji Prawa Pracy na rok akademicki 2016/2017.
  Zgłoszenia, zawierające następujące dokumenty:
  formularz zgłoszeniowy
  CV ze zdjęciem;
  list motywacyjny;
  oświadczenie
  zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
  należy kierować na adres mailowy: zuzannaporadniaspp@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 września 2016 r.
  Oświadczenia z pkt. 4 i 5 należy wydrukować, podpisać i załączyć zeskanowane do aplikacji. CV – poza standardowymi danymi – powinno zawierać następujące informacje: przedmioty obligatoryjne i podstawowe deklarowane w roku akademickim 2016/2017, odbyte praktyki i praktyki planowane na rok akademicki 2016/2017, działalność w ramach uczelni oraz bardzo szeroko rozumianą działalność pozauczelnianą, zainteresowania. Formularze z pkt. 1,4 i 5 znajdują się na stronie internetowej:
  https://drive.google.com/open?id=0B9lcMwvP9YZHZGdSdmhINVlsbjQ
  Warunkiem formalnym przyjęcia do Sekcji Prawa Pracy jest:
  - ukończenie III roku studiów
  - zaliczenie egzaminu z przedmiotu Prawo cywilne
  Mile widziane będzie zaliczenie przedmiotu Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych oraz Postępowania cywilnego.
  Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w ostatnim tygodniu września. Informacja z dokładną godziną i miejscem rozmowy zostanie wysłana do kandydatów drogą mailową po zamknięciu rekrutacji tj. najpóźniej w dniu 25.09.2016 r.
  Z uwagi na charakter pracy i obowiązki studentów SPP UJ, zaleca się studentom, którzy zostaną przyjęci do Poradni, aby przystąpili do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w ramach oferty przedstawionej przez Samorząd Studentów UJ, obejmującego rok akademicki, w którym będą wykonywali obowiązki studenta Poradni.
  Wszelkie informacje na temat działalności Sekcji i Poradni można uzyskać odwiedzając stronę internetową Poradni lub wysyłając e-mail na adres: zuzannaporadniaspp@gmail.com

  72 pobrań

  0 komentarzy

  Zaktualizowano

 6. Formularze do rekrutacji do Sekcji Prawa Cywilnego SPP UJ

  Formularze wymagane przy rekrutacji do Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego na rok akademicki 2016-2017.

  159 pobrań

  0 komentarzy

  Dodano

 7. Nauka o policji 2016_akty prawne_prawo

  Nauka o policji 2016_akty prawne_prawo

  246 pobrań

  0 komentarzy

  Dodano

 8. International Insolvency Law - wykłady 14/15

  Wszystkie slajdy z przedmiotu International Insolvency Law z semestru 2014/2015, przerobione na czysty tekst i w formacie PDF, gotowe do nauki.
  Powodzenia :)

  30 pobrań

  0 komentarzy

  Dodano

 9. POŚ - kazusy z prawa polskiego

  Znaczną większość rozwiązywałam sama, więc możliwe błędy.

  527 pobrań

  1 komentarz

  Dodano

 10. Prawo o notariacie wykłady 2014/2015

  Enjoy! and Good Luck!

  233 pobrań

  0 komentarzy

  Dodano

 11. Akty do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską 2015

  W pliku nie ma aktów właściwych fotografice i malarstwu, niestety są tylko akty prawne.

  208 pobrań

  1 komentarz

  Dodano

 12. Formularze i oświadczenia nabór do Sekcji Prawa Cywilnego SPP UJ

  Pliki niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji do Sekcji Prawa Cywilnego Studenckiej Poradni Prawnej UJ.

  227 pobrań

  0 komentarzy

  Dodano

 13. Nauka o policji (KSP, lato 2015)

  Plik składa się z dwóch części* (obejmujących cały zakres obowiązującego materiału):
  1) skrypt zbudowany z notatek i skryptów prezentacji wykładowych oraz dodatkowych (źródło: PEGAZ)
  2) skrypt zbudowany z aktualnego materiału normatywnego (wg wykazu z PEGAZ)
  *Części można rozróżnić na podstawie koloru tła.
  Powodzenia na przedterminie!

  607 pobrań

  1 komentarz

  Dodano

 14. Prawo turystyczne i sportowe (PTiS)

  Kompletny, 37-stronicowy stenogram z zajęć Doktora Bilińskiego (PTiS) w PDF.
  Zawiera historie powykładowe,
  Dwujęzyczny (angielski tekst dodatkowych regulacji FIFA).

  506 pobrań

  4 komentarze

  Zaktualizowano

 15. prawo o notariacie 2014/2015

  mini skrót z tegorocznych wykładów, a konkretniej moje notatki z notatek, które zostały mi udostępnione

  179 pobrań

  0 komentarzy

  Dodano

 16. Prawo medyczne - ORZECZENIA

  Niektóre z orzeczeń wskazywanych na wykładach i ćwiczeniach zebrane w jednym pliku.

  209 pobrań

  0 komentarzy

  Dodano

 17. Prawo upadłościowe i naprawcze - wykład 8 (2014/15)

  Plik zawierający slajdy z osmego wykładu z prawa upadłościowego.

  132 pobrań

  0 komentarzy

  Dodano

 18. Prawo medyczne wykład 14. (23.01.2015)

  Notatki z ostatniego wykładu z prawa medycznego w tym semestrze :-)

  275 pobrań

  0 komentarzy

  Dodano

 19. Prawo medyczne 23-01-15 wykład nr 14

  Wykład 14 z prawa medycznego 23-01-15 r.
  Dr hab. L. Bosek

  120 pobrań

  0 komentarzy

  Dodano

 20. Prawo medyczne wykład nr 2 17.10.14

  Prawo medyczne wykład nr 2 17.10.2014

  89 pobrań

  0 komentarzy

  Dodano

 21. Prawo medyczne- wykład 13. (16.01.2015)

  Notatki z wykładu prowadzonego przez dr Agnieszkę Barczak-Oplustil.

  292 pobrań

  0 komentarzy

  Dodano

 22. Międzynarodowe Prawo Podatkowe 2014/2015 slajdy

  Slajdy z wykładów 14/15

  372 pobrań

  0 komentarzy

  Dodano

 23. 0 komentarzy

  Dodano

 24. Prawo medyczne- wykład 12. (09.01.2015)

  Ostatni wykład dra Tomasza Sroki w tym semestrze

  315 pobrań

  0 komentarzy

  Dodano

 25. Prawo medyczne- wykład 11. (19.12.2014)

  Notatki z wykładu prowadzonego przez dra Tomasza Srokę.
  Dla usystematyzowania dodaję listę prowadzących poszczególne wykłady:
  1- dr hab. Leszek Bosek
  2- Prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
  3- dr Tomasz Sroka
  4- dr Tomasz Sroka
  5- dr Tomasz Sroka
  6- Prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
  7- dr hab. Leszek Bosek
  8 cz. I- dr Agnieszka Barczak- Oplustil
  8 cz. II- dr hab. Włodzimierz Wróbel, Prof. UJ
  9- Prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
  10- dr Katarzyna Pałka
  11- dr Tomasz Sroka

  319 pobrań

  0 komentarzy

  Dodano