47 plików

 1. Media a przestępczośc

  Tekst na kryminologię 17/18

  17 pobrań

  0 komentarzy

  Dodano

 2. 0 komentarzy

  Dodano

 3. 0 komentarzy

  Dodano

 4. Tekst na ćwiczenia z Kryminologii

  Stan przestępczości.docx
  Stan przestępczości.docx

  8 pobrań

  0 komentarzy

  Zaktualizowano

 5. Przestępczość zorganizowana i terroryzm (kryminologiczna i prawna problematyka)

  Plik wrzucony w ramach akcji: "Wrzucajmy tegoroczne notatki (kto z czego ma) i wtedy będzie pysznie".
   
   
  AKTUALIZACJA po ostatnim wykładzie:
  NATO - bierze udział w zwalczaniu terroryzmu, ale nie przestępczości zorganizowanej!
  Praga 2002 - Militarna Koncepcja Obrony przed Terroryzmem --> http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2016_01/20160817_160106-mc0472-1-final.pdf
  Działanie antyterrorystyczne = defensywne
  Działanie kontrterrorystyczne = ofensywne
  Współpraca podmiotów militarnych i cywilnych (do tej pory wojsko zaznaczało swoją odrębność) --> SWW + SKW oraz Policja + ABW
  Stambuł 2004 - Program Prac na Rzecz Obrony przed Terroryzmem (DAT POW) --> http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_50313.htm
  Wspieranie narodowych programów naukowych
  Jednostka Wywiadu ds. Zagrożenia Terrorystycznego (The Terrorist Threat Intelligence Unit - TTIU)
  Lizbona 2010 - Nowa Koncepcja Strategiczna Nato --> http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_68828.htm#StratCon
  Współpraca międzynarodowa w zakresie wykrywania zagrożeń
  Szczególna rola Rosji (bez Rosji nie można walczyć z terroryzmem)
  Działania poza terenem Sojuszu (!)
  Nowe technologie
  Szkoleniowa pomoc wojskowa w państwach zagrożonych

  Skutki dysfunkcjonalne i eufunkcjonalne (pozytywne), np. przez walkę z terroryzmem mamy lepszą technologię w smartfonach.

  Wymagania ścigania:
  1. Jurysdykcja wobec sprawców czynów popełnionych na terytorium państwa/podkładzie statku lub samolotu (Izrael porywał aby sądzić u siebie - konflikt jurysdykcji kraju ujęcia i kraju pochodzenia samolotu).
  2. Jurysdykcja wobec sprawcy przebywającego na terytorium.
  3. Stosowanie aresztu na czas potrzebny do zakończenia postępowania (ograniczanie ograniczeń)
  4. Obowiązek wymiany informacji i pomocy prawnej (nie tylko prawo, ale i obowiązek)
  Czy Europa przyzwyczai się do zamachów jak Izrael?
  Po katastrofie w japońskiej elektrowni atomowej Fukushima w 2011 roku, wywołanej przez tsunami, rząd w Berlinie postanowił całkowicie zrezygnować z energii jądrowej. Wszystkie niemieckie elektrownie atomowe mają zostać zamknięte do roku 2022. 
  Karuzele VAT: Istotny jest moment, kiedy trzeba się zwijać. Nie byłoby karuzeli, gdyby nie to, że urzędnicy współpracują z przestępcami (udzielają im informacji, że nadchodzi tzw. przypał). Karuzele zwalcza się poprzez wydłużanie czasu na zwrot podatku (na tyle, żeby zdążyć wykryć, że ktoś na początku łańcucha nie odprowadził podatku do US).
   

  86 pobrań

  0 komentarzy

  Zaktualizowano

 6. Paradygmaty - schemat

  Rozrysowany schemat paradygmatów kryminologicznych.

  717 pobrań

  0 komentarzy

  Dodano

 7. Notatki z wykładów 2015/2016 + pytania egzaminacyjne

  Niech dotrą do osób nieposiadających FB :)
  Jakub Teodorowicz

  1305 pobrań

  2 komentarze

  Dodano

 8. Opracowanie tekstów na ćwiczenia z kryminologii /dr. Edyta Drzazga/

  Opracowanie tekstów na ćwiczenia z kryminologii na podstawie wytycznych dr. Edyty Drzazgi 2015/2016

  1215 pobrań

  0 komentarzy

  Dodano

 9. Notatki z wykładów 2014/2015

  Notatki z wykładów 2014/2015

  1136 pobrań

  0 komentarzy

  Dodano

 10. Kryminologia. Wykłady 2014/15, niestacjonarni

  Wykłady 2014/15, niestacjonarni

  818 pobrań

  0 komentarzy

  Dodano

 11. KRYMINOLOGIA dodatkowy wykład dla prawa niestacjonarnego 18.01.2015

  Notatki z ostatniego, bonusowego wykładu z kryminologii dla prawa niestacjonarnego. 18.01.2015

  244 pobrań

  0 komentarzy

  Dodano

 12. 1 komentarz

  Dodano

 13. Artykuł L. Wilka KPPG

  Powodzenia ;]

  431 pobrań

  2 komentarze

  Dodano

 14. KPPG wyniki przedterminu niestacjonar

  Lista z wynikami od prof. Dadaka z modyfikacją danych w celu ich utajnienia ;)

  391 pobrań

  0 komentarzy

  Dodano

 15. KPPG wykład 2013

  Wykład z KPPG 2013r., brakuje jednego wykładu. Tak skrupulatnie jak się tylko dało :P

  1420 pobrań

  2 komentarze

  Dodano

 16. KPPG 2013

  Brakuje mi wykładu: 3 (7.11), 4 (14.11), 6 (28.11), 7(5.12), 8(12.12), ale te wykłady na których byłam starałam się spisywać starannie :P

  381 pobrań

  2 komentarze

  Dodano

 17. Dwie prezentacje - KONKURS Z KRYMINOLOGII 2013

  Prezentacje z zajęć przygotowujących do konkursu z KRYMINOLOGII udostępnione przez dwie osoby

  399 pobrań

  0 komentarzy

  Dodano

 18. kryminologia_przykładowe_pytania

  Pytania z forum + moje odpowiedzi na pytania, które znałam :) może komuś akurat pomoże :)

  3131 pobrań

  3 komentarze

  Dodano

 19. Kryminologia - materiały na konkurs 2012/2013

  zamieszczam dodatkowy artykuł obowiązujący na I etap konkursu z Kryminologii 2012/2013

  564 pobrań

  0 komentarzy

  Dodano

 20. KPPG wykład 2012

  prawie kompletne notatki - brakuje dwóch wykładów (18.04, 23.05)

  1704 pobrań

  0 komentarzy

  Dodano

 21. KPPG artykuły wszystkie z listy

  W folderze znajdują się artykuły z KPPG - wszystkie z listy- w PDF

  1401 pobrań

  1 komentarz

  Dodano

 22. KPPG - pozycja 3.

  Wycinek (pozycja 3 z listy) - niestety w jpg.

  368 pobrań

  0 komentarzy

  Dodano

 23. KPPG artykuly Dadaka

  Artykuły dr Dadaka, wymienione w sylabusie

  845 pobrań

  0 komentarzy

  Dodano

 24. cz.2 rozdział XI Zapobieganie przestępczości i reakcja na przestępczość - Janina Błachut, Andrzej Gaberle, Krzysztof Krajewski

  Rozdział z podręcznika wymagany do konkursu z Kryminologii. Cały plik składa się z 3 części

  225 pobrań

  0 komentarzy

  Dodano

 25. cz.3 rozdział XI Zapobieganie przestępczości i reakcja na przestępczość - Janina Błachut, Andrzej Gaberle, Krzysztof Krajewski

  Rozdział z podręcznika wymagany do konkursu z Kryminologii. Cały plik składa się z 3 części

  194 pobrań

  0 komentarzy

  Dodano