• Ogłoszenia

  • Jean

   UWAGA!!!! PROSZĘ PRZECZYTAĆ REGUŁY DZIAŁU!!!!

   ZANIM NAPISZESZ COŚ W TYM DZIALE, PRZECZYTAJ PRZYKLEJONE TEMATY, A SZCZEGÓLNIE REGUŁY!!
  • bsod

   REGULAMIN

   I WPROWADZENIE 1. Typer ME 2008, zwany dalej "Typerem", jest inicjatywą oddolną forumowiczów forum poratalu lex.edu.pl i jedynie korzysta z dobrej woli i gościnności (w ramach miejsca na serwerze) administratorów i właścicieli forum. 2. Typer jest zabawową formą typowania wyników meczów Mistrzostw Europy 2008 w piłkę nożną. II FORMUŁA 1. Typer ma formułę ligi, w której punkty są przyznawane/odbierane na mocy postanowień niniejszego regulaminu 2. W tabeli typera będą uwzględniane następujące dane: a) ksywka gracza b) liczba punktów c) liczba podanych typów ogółem d) liczba typów trafionych e) procent typów trafnych 3. O wygranej decyduje licza zdobytych punktów 4. W wypadku równej liczby punktów decydować będzie procent trafionych typów 5. W wypadku niewyłonienia Mistrza na podstawie żadnego z powyższych kryteriów, w trzeciej kolejności decydować będzie liczba trafinych typów, zaś w czwartej - liczba podanych typów ogółem 6. W wypadku, gdy i to nie pomoże - odbęzie się rzut monetą ( ;p ) na zasadach opisanych doraźnie przez instancję rozpatrującą ;p 7. W wypadku gdyby te wszystki statystyki nastręczały nadmiernych trudności prowadzącemu tabelę organizatorowi (mnie;p), litery c-e w pkt 2 powyższego działu zostaną przedstawione jedynie w razie konieczności wyłonienia Mistrza. III PRZYZNAWANIE PUNKTÓW 1. Punkty przyznajemy przez cały turniej za: a) wytypowanie zwycięzcy meczu formułą 1 (zwycięstwo gospodarzy) / x (remis) / 2 (zwyc. gości): + 2 pkt b) wytypowanie dokładnego wyniku meczu: +3 pkt c) wytypowanie czy w meczu wystąpi czerwona kartka + 2 pkt - bierzemy pod uwagę cały mecz + dogrywkę w fazie pucharowej - możemy wytypować jedynie jedną czerwoną karkę w danym meczu, bez konieczności wskazywania która drużyna zostanie nią ukarana - typujemy to zdarzenie tylko jeśli uważamy, że wystąpi czerwona kartka, nie typujemy na zasadzie "nie wystąpi czerwona kartka" d) wytypowanie z imienia i nazwiska strzelca gola w danym meczu + 2 pkt - można typować tylko jednego strzelca gola na dany mecz - tj. jednego na obie drużyny, nie jednego z każdej drużyny) - nie są brani pod uwagę strzelcy gola w serii rzutów karnych po ew. dogrywce - bramki gracza są punktowane w następujący sposób: pierwsza bramka: + 2 pkt, za każdą kolejną + 1 pkt - liczą się bramki zdobyte zarówno przez gracza, który od początku meczu pozostawał na boisko, jak i tego, który wszedł w ramach zmiany - nie liczą się bramki samobójcze e) wytypowanie under/over* (zobacz: IX definicje) w meczu: + 2 pkt 2. Punkty w fazie pucharowej (1/4, 1/2 finału, mecz o 3. miejsce i finał) przyznajemy za: a) to samo co powyżej w pkt 1 w literach a-e, przy czym w literach a-b oraz e bierzemy pod uwagę tylko wynik meczu do końca regulaminowego czasu, tj. do 90. minuty, nie bierzemy pod uwagę dogrywki ani karnych b) w literze c powyższego punktu bierzemy pod uwagę cały mecz, tj regulaminowy czas + ew. dogrywkę c) wytypowanie awansu* (zobacz: IX definicje) danej drużyny do następnej fazy turnieju: + 2 pkt 3. Punkty odejmujemy za: a) nieprawidłowe wytypowanie zdarzeń z pkt 1 lit. b-e oraz pkt 2 lit c (tzn. że nie dostajemy ujemnych punktów tylko za nieprawidłowe wytypowanie wyniku meczu w regulaminowym czasie gry) b) ilość punktów odjętych obliczamy następująco: - za nietrafne wytypowanie zdarzeń z pkt 1 lit b: - 2 pkt - za nietrafne wytypowanie zdarzeń z pkt 1 lit c-e: - 1 pkt c) instancja rozpatrująca oraz instancja odwoławcza mogą odejmować punkty na mocy swoich decyzji, zwłaszcza w reakcji na uporczywe łamanie regulaminu przez któregoś z uczestników IV PODAWANIE TYPÓW 1. Typy podajemy w specjalnie do tego celu zakładanych codziennie (dla meczów danego dnia) tematach w dziale TYPER 2. W każdym z takich tematów na początku będzie rozpiska meczów w danym dniu podana we właściwej kolejności, tj najpierw gospodarz, potem gość (np. Polska-Niemcy, gdzie gospodarzem jest Polska, gościem Niemcy) 3. Typy podajemy od otwarcia tematu (min. 12h przed rozpoczęciem meczu będą otwierane) do jego zamknięcia (na 1h przed pierwszym gwizdkiem) - tematy będą się zamykały automatycznie 4. Typowanie wszystkich zdarzeń jest FAKULTATYWNE (tzn. można np. całą grę nie typować nic..) 5. Można wytypować w danym meczu wszystkie zdarzenia przewidziane przez regulamin. 6. W wypadku podania sprzecznych typów (np. Polska-Niemcy 1 w regulaminowm czasie i Polska-Niemcy 2 po dogryce), oba typy uznawane są za nieważne (tj. nie będą za nie przyznawane ani dodatnie, ani ujemne punkty) 7. W wypadku podania przez typującego następującego typu, np.: "Polska-Niemcy 0:0" będzie miał on doliczone punkty tylko + 3 za poprawne wytypowanie dokładnego wyniku, natomiast jeśli poda " Polska Niemcy x , dokładny wynik 0:0", dostanie punkty zarówno za poprawne wytypowanie dokładnego wyniku, jak i remisu w meczu, czyli łącznie 3 + 2 = 5 pkt 8. Techniczny sposób podawania typów określa temat szczególny - kliknij tutaj aby się z nim zapoznać. V ZWYCIĘZCY I NAGRODY 1. Zwycięzca typera otrzymuje 280 ZŁ 2. Zdobywca II miejsca otrzymuje 135 zł 3. Zdobywca III miejsca otrzymuje 65 zł 4. Zdobywca IV miejsca otrzyma zwrot stawki wpisowego - 15 zł 5. W wypadku rezynacji ktoregoś z graczy, kwoty te zostaną proporcjonalnie zmniejszone. VI SYTUACJE NIETYPOWE I WYJĄTKOWE 1. W razie krótkotrwałego lub okresowego braku dostępu do internetu lub forum, gracz może podawać swoje typy smsowo mnie (co jest równoznaczne z ich przyjęciem oficjanie do typera, nawet jeśli nie zdążę ich wpisać na forum na godzinę przed meczem) lub dogadać się z innym graczem, że przez pewien okres ten drugi gracz będzie podawał też jego typy (byleby zaznaczał to dokładnie w podawanych typach) VII INSTANCJE ODWOŁAWCZE ORAZ REPRESJE 1. Instancją rozpatrującą wszelkie wnioski i zażalenia jest kolegium w składzie: organizator (ja) + Jean (niezależny sędzia) 2. Instancją odwoławczą od powyższej będzie Jean (niezależny sędzia) + 2 osoby, nie biorące udziału w konkursie a przez niego wskazane jako godne zaufania. 3. Obie w/w instancje są uprawnione do stosowania doraźnych represji wobec użytkowników uporczywie łamiących regulamin, w szczególnośći stosowania działu II puntu 3, litery c 4. W sprawach nieuregulowanych w ninijszym reuglaminie decydujące słowo ma decyzja odpowiedniej instancji VIII TEMATY I DZIAŁY 1. Cała rozgrywka Typera ma miejsce w dzial TYPER 2008 2. W tymże dziale: a) subforum "liga" zawierać będzie tylko i wyłącznie temat z aktualizowaną na bieżąco tabelą ligową b) subforum "typowanie" będzie zawierać tematy, w których w każdym dniu mistrzostw będziemy typować oraz tematy - podsumowania dnia i trafności typów c) subforum "typer technicznie" będzie prowadzony w celu składania skarg i zażaleń na obsługę, regulamin i działanie Typera d) subforum "regulamin", gdzie będzie na stałe umieszczony reulamin gry, bez prawa do postowania dla kogokolwiek z graczy (oprócz członków odp. instancji) 3. Inne tematy obrębie działu TYPER 2008 mogą zakładać gracze dla ogólnej dyskusji IX DEFINICJE awans - to sytuacja gdy w fazie pucharowej po 90. minutach mamy remis i konieczna jest dogrywka, która wyłania zwycięzcę meczu, który przechodzi do dalszej rundy lub zdobywa złoty medal (w wyp. finału) lub medal brązowy (w wyp. meczu o 3. miejsce) i obstawiamy właśnie zwycięzcę po regulaminowym czasie + dogrywce + ew.karnych, np. Polska - Niemcy 1-1 po 90. minutach, po dogrywce wygrywa Polska --> poprawny typ na to spotkanie w wypadku awansu to Polska - Niemcy : awans 1. Gdyby Polsk wygrała w rzutach karnych a nie dogrywce, tak samo typowanie "awans 1" byłoby poprawne under - sytuacja gdy w meczu padnie 0,1 lub 2 bramki (po zsumowaniu bramek obu drużyn) over - sytacja gdy w meczu padnie 3 lub więcej bramek (po zsumowaniu bramek obu drużyn) w wypadku under/over bierzemy pod uwagę tylko regulaminowy czas gry! X PRZEPISY KOŃCOWE 1. Podany regulamin może być za zgodą większości uczestników zmieniony 2. W ważnym i nieierpiącym zwłoki wypadku, nawet w ważnym i kluczowym apskecie, decyzję o zmiane regulaminu może podjąć organizator w porozumieniu i za zgodą z odp. instancjami 3. Zmiany, które nie dotyczą ważnych i kluczowych aspektów mogą być dokonywane przez organizatora w porozumieniu i za zgodą odp. instancji
  • bsod

   Techniczny sposób podawania typów - CZYTAĆ!

   Proszę o podawanie typów w taki sposób i w takim układzie graficznym jak przedstawione w tym temacie, żeby było przejrzyście i żeby mi się łatwiej to liczyło potem. Podaję typy na przykładzie meczu Polska-Niemcy Oczywiście wszystkie podane typy są fakultatywne Proszę o podawanie typów w takiej kolejności a więc: Polska - Niemcy 1 (od fazy pucharowej także np. awans 1) dokładny wynik: 1-0 wystąpi czerwona kartka strzelec bramki: Euzebiusz Smolarek liczba goli: under
  • bsod

   UWAGA - zostań moderatorem tego działu

   Spędzasz dużo czasu na forum, uważasz, że jakiś dział potrzebuje uporządkowania, większej przejrzystości, jesteś gotów się nim zaopiekować? Dołącz do redakcji i zostań moderatorem! Wyślij zgłoszenie na adres rekrutacja@lex.edu.pl podając swój pseudonim.
  • gagamel

   UWAGA - Dołącz do redakcji lex.edu.pl!

   Poszukujemy osób chętnych do zarządzania forum swojej Uczelni oraz przeprowadzania akcji informacyjnych (plakaty, ulotki). Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres rekrutacja@lex.edu.pl

Blogi

Blogi społeczności

 1. Reformie polskiej nauki poświęciłem tutaj sporo tekstów. Za sprawą projektu przygotowanego przez Ministerstwo Nauki kierowane przez Jarosława Gowina temat znów stał się aktualny. I znów w rozmowach o reformie pomija się to, co przecież najważniejsze.

  Zanim jednak napiszę o ogłoszonym projekcie zmian, chciałbym w wrócić do pewnej rozmowy. W marcowej, krakowskiej Wyborczej przeczytałem bowiem wywiad z prof. Andrzejem Jajaszczykiem, który skłonił mnie do przemyśleń. Profesor wyraża przekonanie o konieczności reformowania nauki w Polsce. Podkreśla zasadność wymuszenia mobilności kadr, w tym studentów, bo jest to standardem na Zachodzie i cechuje najlepiej działające systemy edukacji uniwersyteckiej. Podobnie, jak rady powiernicze, powołujące władze najlepszych uczelni.

  Wyłania się z tego podstawowa motywacja autorów reform nauki w Polsce: róbmy tak, jak jest na Zachodzie, kopiujmy tamtejsze wzorce. Padają też, jak zawsze w przypadku profesora, stwierdzenia emblematyczne, które wypowiada z właściwą sobie swadą:

  Milion Polaków mieszka w GB. Oni jakoś mogli się przenieść (…). Cóż to więc za problem dla naukowców? Ktoś może powiedzieć (…), że tu przecież o młodych chodzi, a oni nie mają nic. Tym lepiej! Bo czy nie będą mieć nic w tym mieście, czy w tamtym, to chyba nie ma znaczenia (śmiech).

  Niech jadą! – chciałoby się zakrzyczeć. A czytając te złote myśli wreszcie zrozumiałem, na czym polega problem reformatorów. Otóż, na zupełnym braku umiejętności wdrożenia zmian, które dość nieudolnie próbują kopiować.

  Milion (wg. szacunków nieco mniej) Polaków mieszka na Wyspach, bo UK oferuje im po prostu dobre warunki pracy i życia. Warunki, których nie ma w polskich miastach. Tam również są lepsze warunki prowadzenia własnych biznesów, posiadania rodziny. Co oferują polskie uniwersytety?

  Gdy wdrażano reformę Kudryckiej, w czym prof. Jajaszczyk aktywnie uczestniczył, jako młody doktor na prestiżowym polskim uniwersytecie zarabiałem ok 2.5 tys. brutto. Dzisiaj będzie to kwota ok. 4 tys. zł brutto. Przy takich zarobkach praca za granicą nie tyle jest bardziej atrakcyjna, co po prostu jest koniecznością. Przesądza o tym również rynek mieszkaniowy, a już zwłaszcza dostępność mieszkań na wynajem.

  I tak dochodzimy do problemu mobilności. W krajach Zachodu mieszkania na wynajem są łatwo dostępne i relatywnie tanie. Istnieje dobra siatka transportu publicznego, miasta są ze sobą skomunikowane i nikogo nie dziwi, że w dni powszechnie pracuje się w jednym miejscu, a weekend spędza z rodziną w zupełnie innej części kraju. A w Polsce?

  W 2010 roku trudno było dojechać z Krakowa do Poznania, 12 godzin jechało się do Gdańska. Wiele mniejszych miast nadal nie posiada sensownej siatki połączeń z większymi aglomeracjami. W ostatnim czasie poprawiła się sieć drogowa, wyremontowano główne linie kolejowe. Jednak do standardów europejskich jeszcze daleko.

  Według OECD (dane z 2014) Polska to jeden z krajów członkowskich UE, gdzie żyje się najtrudniej. Fatalnie wypadamy pod względem wysokości wynagrodzeń, dostępności mieszkań i zaangażowania społecznego. Kiepsko jest jakością środowiska i służby zdrowia. W 10 punktowej skali nasza średnia to zaledwie 4,3. Gorzej jest w Turcji i Meksyku. Na politykę społeczną wydajemy 19% PKB chociaż unijna średnia to 28%. Ponad połowa młodych Polaków mieszka z rodzicami.

  W tych warunkach jedynym więc sensownym sposobem wymuszenia mobilności doktorantów i młodych pracowników nauki, czego tak bardzo pragnie prof. Jajaszczyk, jest oferowanie im znacznie wyższych pensji. Wobec problemów z komunikacją pomiędzy miastami, konieczności korzystania z samochodu oraz braku dostępności mieszkań na wynajem odpowiadających aspiracjom, konkurencyjny dla emigracji na Zachód pułap zarobków oznaczać będzie, że “młodym” należałoby zaoferować kwoty wyższe, niż “osiadłym” już doktorom habilitowanym.

  Skończy się to tak, jak diamentowe granty (czy ktoś jeszcze o nich pamięta?) – ogromne pieniądze utopiono w rozdawnictwo studentom. To może od razu zaoferujmy doktorom i doktorantom pensje profesorskie? Jestem oczywiście za, ale i to może przekonać do niewygody życia w Polsce, o której wiele by pisać.

  Zatem jestem pesymistą. Mobilności nie można wymusić. Z Krakowa czy Warszawy łatwiej jest dolecieć do Londynu, Berlina czy Madrytu, niż dojechać do Krosna, Rzeszowa, Szczecina, Poznania, Wałbrzycha. Są tam lepsze mieszkania, lepsze pensje, lepsze szanse… i czyste powietrze. Na razie tylko taką mobilność wymuszamy od wielu lat. Nazywa się ona drenażem mózgów.

  Morał. Reforma czegokolwiek, nawet nauki, wymaga strategicznego planowania i koordynacji wielu obszarów polityki gospodarczej i społecznej. Reformatorzy polskiej nałki nawet nie zdają sobie z tego sprawy, co z wypowiedzi prof. Jajaszczyka bije z pełną jaskrawością.

  Na koniec zatrzymajmy się jeszcze przy obecnie proponowanej reformie…

  W dyskusjach na jej temat nadal nikt nie mówi o jednym z niezbędnych czynników zakończenia feudalizmu na polskich uniwersytetach, a tym samym podniesienia ich jakości – demokratyzacji. Symptomatyczne, ale nikt nie mówi o możliwości demokratycznego decydowania o obsadzie stanowisk na uczelniach i demokratycznego decydowania o kierunkach ich rozwoju. Więcej, organy (jakoś tam) przedstawicielskie, w postaci senatów czy rad wydziałów, mają tracić swoje prerogatywy na rzecz rad powierniczych. Idziemy więc w przeciwnym kierunku, niż ten oczekiwany, powiewając hasłami o nawiązywaniu do zachodnich wzorców. Do tego robimy to za pomocą skomplikowanych regulacji, w żaden sposób nie osadzonych w otaczającej rzeczywistości, nieskoordynowanych z gospodarką, w zasadzie bez nadziei na osiągnięcie zaplanowanych efektów.

  Znacznie prościej byłoby po prostu zdemokratyzować podejmowanie decyzji personalnych przez wydziały uniwersytetów wg. zasady jeden pracownik – jeden głos. Niech każdy wydział szuka za pomocą wybranych demokratycznie władz swojej drogi do międzynarodowego sukcesu i prestiżu. To powinno być celem rozumiejącego rzeczywistość Ministerstwa Nauki w demokratycznym społeczeństwie. Niestety, z niewiadomych dla mnie powodów nie jest i nikt nawet nie próbuje przeciwko temu oponować.


 2. Pomysł konferencji zatytułowanej The Polish constitutional crisis and institutional self-defence (kryzys konstytucyjny w Polsce i samoobrona dla instytucji) był, by zebrać w Oksfordzie czołowych polskich teoretyków prawa zaangażowanych w debatę publiczną na temat obecnych wydarzeń konstytucyjnych w Polsce i pozwolić im na przedstawienie tej debaty angielskim teoretykom prawa. Jak pisałem w Dzienniku Gazecie Prawnej kilka … Continue reading "Oxford Poland constitutional crisis symposium, 9 May 2017"jQ2lOOd2cAs


 3. W dniu 15 marca 2017 roku, Polski Komitet ICC zorganizował spotkanie dotyczące zmian do Regulaminu Abritrażowego ICC, o którym pisałem tutaj, a które przedstawiać i omawiać miały dr Maria Hauser-Morel z ICC, dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz oraz r. pr. Olga Górska. Nie było żadnym zaskoczeniem, że głównym tematem spotkania  była największa nowość Regulaminu 2017, czyli postępowanie przyspieszone (expedited procedure).

  Ciekawa była również dyskusja, jaka wywiązała się po prezentacji. Większość z zebranych była raczej sceptycznie nastawiona do trybu przyspieszonego, wskazując, że w zasadzie nie zmienia ona wiele w zakresie szybkości wydania orzeczenia czy kosztów (istotnie, tak jak pisałem wcześniej zmiana dotyczy wynagrodzenia arbitrów), a wprowadza instytucje, które mogą wręcz zniechęcić potencjalne strony do korzystania z usług Sądu Arbitrażowego ICC. Szczególnej krytyce poddana była możliwość ingerowania przez Sąd w skład trybunału (art. 2 Załącznika VI) oraz możliwość zaniechania przeprowadzenia rozprawy i oparcia orzeczenia wyłącznie na pisemnych stanowiskach stron (art. 3 ust. 5 Załącznika VI). Padło wręcz stwierdzenie, że to zaprzeczenie istoty arbitrażu.

  Niewątpliwie, coś jest na rzeczy, niemniej jednak należy pamiętać, że procedura przyspieszona ma stanowić rozwiązanie dla stron, z którego mogą, ale nie muszą skorzystać. Tak jak już pisałem wcześniej, procedura przyspieszona obejmie „z automatu” wszystkie spory, których wartość nie przekracza 2.000.000 USD, co nie znaczy, że strony na etapie dokonywania zapisu na sąd polubowny nie mogą umówić się na wyłączenie zastosowania tejże procedury.

  W tym miejscu należy zwrócić uwagę na jeszcze jedną istotną kwestię. Otóż, jak wynika z treści Regulaminu, procedura przyspieszona nie będzie miała zastosowania do zapisów na sąd polubownych, zawartych przed dniem 1 marca 2017 roku. To jednakże dotyczy wyłącznie tego „automatycznego zastosowania” do sporów o wartości nie większej niż 2.000.000 USD. Strony, które dokonały zapisu na sąd polubowny przed dniem 1 marca 2017 roku będą miały możliwość skorzystania z tej procedury, o ile zawrą w tym zakresie stosowne porozumienie.

  Jakkolwiek może nie wynika w sposób najjaśniejszy z samego Regulaminu, ale dodatkowe wyjaśnienia ICC (punkt VIII) nie pozostawiają żadnych wątpliwości.

  61.The Expedited Procedure Provisions shall also apply, irrespective of the date of conclusion of the arbitration agreement or the amount in dispute, if the parties have agreed to opt in. Such opt in agreements can be concluded in the arbitration agreement or by separate or subsequent agreement. It is recommended that the parties wishing to opt in to the Expedited Procedure Provisions use the standard clauses contained in the Rules.

  Tym samym twierdzenie. że procedura będzie miała zastosowanie tylko do zapisów dokonanych po dniu 1 marca 2017 roku nie było do końca precyzyjne, a więc niniejszym prostuję.


  1477 b.gif?host=pawelsikora.wordpress.com&blo

 4. Nieco manipulując datami, gdyż notatkę wrzucam w marcu, ale pod datą styczniową, pragnę jedynie odnotować w ten symboliczny sposób, że - tradycyjnie - 20 stycznia serwis obchodzi urodziny. W tym roku serwis VaGla.pl skończył 20 lat. Nie tak dawno myślałem, że taki jubileusz uczczę konferencją naukową, że będzie co celebrować, że będzie okazja do lampki wina i toastu. W ostatnim czasie publikacji jest mało, a wręcz nie pojawiają się w niektórych miesiącach wcale. Ponieważ stałem się pracownikiem służby cywilnej sygnalizowane wcześniej ograniczenie komentowania przybrało na sile.

  czytaj dalej


 5. lex.edu.pl

  • 1
   wpis
  • 0
   komentarzy
  • 424
   wyświetleń

  Ostatnie wpisy

  Witamy serdecznie wszystkich blogerów.

  Zachęcamy do zakładania własnych i dzielenia się wpisami z resztą naszej społeczności.

  Na stronie głównej utworzyliśmy 2 kolumny:

  - lewa, gdzie linkowane są blogi zewnętrzne, prawnicze.

  - prawa, gdzie linkowane są blogi wewnętrzne, czyli użytkowników - tematyka dowolna.