REGULAMIN

bsod

I WPROWADZENIE

1. Typer ME 2008, zwany dalej "Typerem", jest inicjatywą oddolną forumowiczów forum poratalu lex.edu.pl i jedynie

korzysta z dobrej woli i gościnności (w ramach miejsca na serwerze) administratorów i właścicieli forum.

2. Typer jest zabawową formą typowania wyników meczów Mistrzostw Europy 2008 w piłkę nożną.

II FORMUŁA

1. Typer ma formułę ligi, w której punkty są przyznawane/odbierane na mocy postanowień niniejszego regulaminu

2. W tabeli typera będą uwzględniane następujące dane:

a) ksywka gracza

b) liczba punktów

c) liczba podanych typów ogółem

d) liczba typów trafionych

e) procent typów trafnych

3. O wygranej decyduje licza zdobytych punktów

4. W wypadku równej liczby punktów decydować będzie procent trafionych typów

5. W wypadku niewyłonienia Mistrza na podstawie żadnego z powyższych kryteriów, w trzeciej kolejności decydować będzie liczba trafinych typów, zaś w czwartej - liczba podanych typów ogółem

6. W wypadku, gdy i to nie pomoże - odbęzie się rzut monetą ( ;p ) na zasadach opisanych doraźnie przez instancję rozpatrującą ;p

7. W wypadku gdyby te wszystki statystyki nastręczały nadmiernych trudności prowadzącemu tabelę organizatorowi (mnie;p), litery c-e w pkt 2 powyższego działu zostaną przedstawione jedynie w razie konieczności wyłonienia

Mistrza.

III PRZYZNAWANIE PUNKTÓW

1. Punkty przyznajemy przez cały turniej za:

a) wytypowanie zwycięzcy meczu formułą 1 (zwycięstwo gospodarzy) / x (remis) / 2 (zwyc. gości): + 2 pkt

b) wytypowanie dokładnego wyniku meczu: +3 pkt

c) wytypowanie czy w meczu wystąpi czerwona kartka + 2 pkt

- bierzemy pod uwagę cały mecz + dogrywkę w fazie pucharowej

- możemy wytypować jedynie jedną czerwoną karkę w danym meczu, bez konieczności wskazywania która drużyna zostanie nią ukarana

- typujemy to zdarzenie tylko jeśli uważamy, że wystąpi czerwona kartka, nie typujemy na zasadzie "nie wystąpi czerwona kartka"

d) wytypowanie z imienia i nazwiska strzelca gola w danym meczu + 2 pkt

- można typować tylko jednego strzelca gola na dany mecz - tj. jednego na obie drużyny, nie jednego z każdej drużyny)

- nie są brani pod uwagę strzelcy gola w serii rzutów karnych po ew. dogrywce

- bramki gracza są punktowane w następujący sposób: pierwsza bramka: + 2 pkt, za każdą kolejną + 1 pkt

- liczą się bramki zdobyte zarówno przez gracza, który od początku meczu pozostawał na boisko, jak i tego, który wszedł w ramach zmiany

- nie liczą się bramki samobójcze

e) wytypowanie under/over* (zobacz: IX definicje) w meczu: + 2 pkt

2. Punkty w fazie pucharowej (1/4, 1/2 finału, mecz o 3. miejsce i finał) przyznajemy za:

a) to samo co powyżej w pkt 1 w literach a-e, przy czym w literach a-b oraz e bierzemy pod uwagę tylko wynik meczu do końca regulaminowego czasu, tj. do 90. minuty, nie bierzemy pod uwagę dogrywki ani karnych

b) w literze c powyższego punktu bierzemy pod uwagę cały mecz, tj regulaminowy czas + ew. dogrywkę

c) wytypowanie awansu* (zobacz: IX definicje) danej drużyny do następnej fazy turnieju: + 2 pkt

3. Punkty odejmujemy za:

a) nieprawidłowe wytypowanie zdarzeń z pkt 1 lit. b-e oraz pkt 2 lit c (tzn. że nie dostajemy ujemnych punktów tylko za nieprawidłowe wytypowanie wyniku meczu w regulaminowym czasie gry)

b) ilość punktów odjętych obliczamy następująco:

- za nietrafne wytypowanie zdarzeń z pkt 1 lit b: - 2 pkt

- za nietrafne wytypowanie zdarzeń z pkt 1 lit c-e: - 1 pkt

c) instancja rozpatrująca oraz instancja odwoławcza mogą odejmować punkty na mocy swoich decyzji, zwłaszcza w reakcji na uporczywe łamanie regulaminu przez któregoś z uczestników

IV PODAWANIE TYPÓW

1. Typy podajemy w specjalnie do tego celu zakładanych codziennie (dla meczów danego dnia) tematach w dziale TYPER

2. W każdym z takich tematów na początku będzie rozpiska meczów w danym dniu podana we właściwej kolejności, tj najpierw gospodarz, potem gość (np. Polska-Niemcy, gdzie gospodarzem jest Polska, gościem Niemcy)

3. Typy podajemy od otwarcia tematu (min. 12h przed rozpoczęciem meczu będą otwierane) do jego zamknięcia (na 1h przed pierwszym gwizdkiem) - tematy będą się zamykały automatycznie

4. Typowanie wszystkich zdarzeń jest FAKULTATYWNE (tzn. można np. całą grę nie typować nic..)

5. Można wytypować w danym meczu wszystkie zdarzenia przewidziane przez regulamin.

6. W wypadku podania sprzecznych typów (np. Polska-Niemcy 1 w regulaminowm czasie i Polska-Niemcy 2 po dogryce), oba typy uznawane są za nieważne (tj. nie będą za nie przyznawane ani dodatnie, ani ujemne punkty)

7. W wypadku podania przez typującego następującego typu, np.: "Polska-Niemcy 0:0" będzie miał on doliczone punkty tylko + 3 za poprawne wytypowanie dokładnego wyniku, natomiast jeśli poda " Polska Niemcy x , dokładny wynik 0:0", dostanie punkty zarówno za poprawne wytypowanie dokładnego wyniku, jak i remisu w meczu, czyli łącznie 3 + 2 = 5 pkt

8. Techniczny sposób podawania typów określa temat szczególny - kliknij tutaj aby się z nim zapoznać.

V ZWYCIĘZCY I NAGRODY

1. Zwycięzca typera otrzymuje 280 ZŁ

2. Zdobywca II miejsca otrzymuje 135 zł

3. Zdobywca III miejsca otrzymuje 65 zł

4. Zdobywca IV miejsca otrzyma zwrot stawki wpisowego - 15 zł

5. W wypadku rezynacji ktoregoś z graczy, kwoty te zostaną proporcjonalnie zmniejszone.

VI SYTUACJE NIETYPOWE I WYJĄTKOWE

1. W razie krótkotrwałego lub okresowego braku dostępu do internetu lub forum, gracz może podawać swoje typy smsowo mnie (co jest równoznaczne z ich przyjęciem oficjanie do typera, nawet jeśli nie zdążę ich wpisać na forum na godzinę przed meczem) lub dogadać się z innym graczem, że przez pewien okres ten drugi gracz będzie podawał też jego typy (byleby zaznaczał to dokładnie w podawanych typach)

VII INSTANCJE ODWOŁAWCZE ORAZ REPRESJE

1. Instancją rozpatrującą wszelkie wnioski i zażalenia jest kolegium w składzie: organizator (ja) + Jean (niezależny sędzia)

2. Instancją odwoławczą od powyższej będzie Jean (niezależny sędzia) + 2 osoby, nie biorące udziału w konkursie a przez niego wskazane jako godne zaufania.

3. Obie w/w instancje są uprawnione do stosowania doraźnych represji wobec użytkowników uporczywie łamiących regulamin, w szczególnośći stosowania działu II puntu 3, litery c

4. W sprawach nieuregulowanych w ninijszym reuglaminie decydujące słowo ma decyzja odpowiedniej instancji

VIII TEMATY I DZIAŁY

1. Cała rozgrywka Typera ma miejsce w dzial TYPER 2008

2. W tymże dziale:

a) subforum "liga" zawierać będzie tylko i wyłącznie temat z aktualizowaną na bieżąco tabelą ligową

b) subforum "typowanie" będzie zawierać tematy, w których w każdym dniu mistrzostw będziemy typować oraz tematy - podsumowania dnia i trafności typów

c) subforum "typer technicznie" będzie prowadzony w celu składania skarg i zażaleń na obsługę, regulamin i działanie Typera

d) subforum "regulamin", gdzie będzie na stałe umieszczony reulamin gry, bez prawa do postowania dla kogokolwiek z graczy (oprócz członków odp. instancji)

3. Inne tematy obrębie działu TYPER 2008 mogą zakładać gracze dla ogólnej dyskusji

IX DEFINICJE

awans - to sytuacja gdy w fazie pucharowej po 90. minutach mamy remis i konieczna jest dogrywka, która wyłania zwycięzcę meczu, który przechodzi do dalszej rundy lub zdobywa złoty medal (w wyp. finału) lub medal brązowy (w wyp. meczu o 3. miejsce) i obstawiamy właśnie zwycięzcę po regulaminowym czasie + dogrywce + ew.karnych, np. Polska - Niemcy 1-1 po 90. minutach, po dogrywce wygrywa Polska --> poprawny typ na to spotkanie w wypadku awansu to Polska - Niemcy : awans 1. Gdyby Polsk wygrała w rzutach karnych a nie dogrywce, tak samo typowanie "awans 1" byłoby poprawne

under - sytuacja gdy w meczu padnie 0,1 lub 2 bramki (po zsumowaniu bramek obu drużyn)

over - sytacja gdy w meczu padnie 3 lub więcej bramek (po zsumowaniu bramek obu drużyn)

w wypadku under/over bierzemy pod uwagę tylko regulaminowy czas gry!

X PRZEPISY KOŃCOWE

1. Podany regulamin może być za zgodą większości uczestników zmieniony

2. W ważnym i nieierpiącym zwłoki wypadku, nawet w ważnym i kluczowym apskecie, decyzję o zmiane regulaminu może podjąć organizator w porozumieniu i za zgodą z odp. instancjami

3. Zmiany, które nie dotyczą ważnych i kluczowych aspektów mogą być dokonywane przez organizatora w porozumieniu i za zgodą odp. instancji